Hvordan bliver jeg frivillig?

Som frivillig Ildsjæl hos Carpark, får du en enestående chance for at blive en del af Carpark familien, hvor du vil udvikle dig personligt og fagligt, da du kan afprøve teori i praksis og sparre med en masse andre unge og passionerede, samt dygtige ildsjæle. Du har muligheden for at skabe dig et kreativt netværk, og få et ubeskriveligt stærkt sammenhold, der kan varer resten af livet med Carpark Festival i blodet.

Hos Carpark prioriteres både fællesskabet, men ligeledes de frivilliges andel, i at være medpart i Carparks videreudvikling. Videreudviklingen indebærer at præge Carparks univers, eller skabe nye rammer for hvad festivalen kommende kan eller burde indebære. Men vigtigst af alt ønsker Carpark at imødekomme enhver der ønsker at deltage og samtidig tage hånd om de sociale fællesskaber, for at kunne finde den bedste løsning. Din egen rolle hos Carpark kan du derfor selv påvirke og skabe, men samtidig holde dig selv ansvarlig for at opnå din egne mål.

Har du lyst til at blive en del af det meget åbne og stærke fællesskab, som Carpark Festival skaber år efter år, så har du muligheden for at sende en ansøgning, ligeså snart at der åbnes op for tilmeldinger. Vi har normalt ansøgningsrunder i august, men hold øje med vores Facebookside og Instagram, da vi nok skal sørge for, at du bliver informeret om, når det sker.

Klyngestruktur

Projektleder

 

Projektlederen har det overordnede ansvar for festivalens organisering. Det inkluderer at holde styr på budget, have øje for den røde tråd i strukturen og planlægningen. Derudover sørger projektlederen for mødefacilitering af fællesmøderne og styregruppemøderne. Projektlederen er også bindeleddet mellem bestyrelsen og styregruppen samt resten af festivalen.

Styregruppe

 

Styregruppen består af projektlederen og de syv klyngeledere fra den ovenstående klyngestruktur. I styregruppen bliver organisatoriske spørgsmål drøftet og der bliver skabt konsensus samt opdateringer på klyngernes mål, udvikling, udfordringer og fremgang.

Musik & kunst

 

Musik- og kunstklyngen står for at kuratere og booke festivalens program. Musik har været en del af Carpark Festival helt fra festivalens første år, men kunst er et nyt fokus, og vi er meget glade for det nye fokus, som sidestiller musik og kunst i programmet. Når der bookes musik, fokuseres der på vækstlaget af den rytmiske musik, men også på, at upcoming artister herfra får plads på festivalens scener. Alle bliver dog annonceret og promoveret på ens vis. Artisterne er primært fra København og omegn, men dette er ikke et krav, dog har vi på nuværende tidspunkt kun fokus på danske artister. I forhold til kunsten, så er det en ny klynge, der samtidig med at planlægge, hvad der skal ske på Carpark Festival 2021, også skal definere sin egen rolle på Carpark Festival. Arbejdet for klyngen bliver med et fokus på lyskunst, installationskunst, kunst gennem budskaber, interaktionskunst, udsmykning af festivalen og dens scener samt artist-performances. Kunstdelen fokuserer på, hvordan festivalens kunstneriske udtryk og tematik skal udformes, samt hvordan vi i festivalens ånd, kan skabe et udstillingsvindue i unikke rammer. Ligesom med musik vil kunst stå for bookinger af kunstnere (formentlig fra vækstlaget) og måske også allerede etablerede kunstnere, som kan bringe Carpark & Bispeengen kunstnerisk væk fra det hvide galleri og give kulør på den grå beton under buen.

Produktion & Atmosfære

 

Produktion og Atmosfære er en todelt klynge, der arbejder med alt det tekniske og praktiske som får festivalen til at køre rundt – lyd, lys, scener, strøm, toiletter, hegn, produktions- og afviklingsplaner, sikkerhed mm. Produktionsdelen af klyngen går meget praktisk til værks og arbejder typisk med planlægning, logistik, teknik, samarbejder, økonomi og afvikling. Atmosfæredelen af klyngen arbejder med de fysiske rammer for festival såsom opdelingen af pladsen, mad og drikke og den generelle stemning på pladsen. Et af klyngens primære ansvarsområder er mad og drikke, hvor samarbejdet med Tuborg og mad-leverandører bliver en del af arbejdet ift. udvælgelsen af bar-sortiment og foodtrucks. Derudover kommer bæredygtighed til at være et løbende fokuspunkt for klyngens arbejde. Begge klyngers arbejde kommer til at foregå i tæt samarbejde på tværs af ansvarsområder, da der er overlappende opgaver i løbet af året.

Frivillighed & ledelse

 

I klyngen for frivillighed og ledelse arbejdes der med at forpleje, udvikle og understøtte de frivillige ildsjæle. Det foregår det halve år op til CP, men også under og efter selve festivalen. Klyngen er primært ansvarlig for sociale tiltag, såsom fester, frivilligweekend, udflugter og andre arrangementer eller aktiviteter for de frivillige. Derudover sørger klyngen for at udvikle og udvide de frivilliges kompetencer bl.a. gennem faglige workshops og oplæg. Vi sørger for rekruttering af nye frivillige og for at de klædes godt på og inddrages i Carpark fællesskabet.

Kommunikation & Fundraising

 

Kommunikations- og fundraisingklyngen arbejder med Carpark Festivals fortælling. Det er dem, der skal sørge for, at der er midler til overhovedet at kunne lave en festival. Og det er også dem, der sørger for, at Hovedstadens kulturinteresserede borgere har lyst til at komme forbi i festivaldagene. Kommunikation arbejder med alt, hvad der har med pressearbejde, sociale medier, grafik, marketing og festival-merchandise at gøre. Skal Carpark Festival i radioen? I Avisen? Skal der hænge festivalplakater i hele byen – eller skal alle kulturinteresserede brugere rammes med en digital strategi? Så er det i kommunikationsklyngen, det hele bliver udarbejdet.

Fundraising-gruppen arbejder med at skaffe midler til alle de andre grupper. På den måde, kan man sige, at gruppen står med det allerstørste ansvar. Ingen midler, ingen festival. Efter mange år som aktør i det danske festivallandskab, har Carpark fået oparbejdet nogle gode relationer til forskellige fonde. Det gode samarbejde skal plejes, opretholdes og vi skal konstant sørge for at holde os gældende og interessante. Det kræver nogle drøngode ansøgninger – men det kræver også, at man er opsøgende og klar på at skabe gode personlige relationer. I år skal vi også kaste os ud i at lave kommercielle samarbejder. Gammeldags sponsorater, hvor man betaler igen gennem bannere og skilte er passé – hvordan kan vi lave spændende samarbejder, der skaber værdi hos både os som festival og hos det erhvervsliv, vi ønsker støtte fra? Det skal vi finde ud af i år.

Praktisk info

Når man er frivillig i Carpark er man en del af et understøttende og dygtiggørende fællesskab, hvor det gode humør og den faglige udvikling er i højsædet. Hele projektet er frivilligbåret, og derfor løfter vi alle i flok. Alle stemmer lyttes til og tages med på råd. Det forventes, at man prioriterer og husker på vores ugentlige møder hver tirsdag mellem 19:00 og 21:00. Derudover er det vigtigt, at man udover at dukke op også er engageret og har gåpåmod til at deltage i de sociale arrangementer, møder og på selve festivalen – også når der skal ryddes op. Carpark festival er et tilvalgt fællesskab og bærer præg af, at vi drives frem af mennesker, der gerne vil – og så er det hammerhyggeligt!

 

Fællesmøder

Fællesmødet er der, hvor alle klynger er samlet under Buen og hvor der er sat tid af til at ildsjælene kan lære hinanden bedre at kende på tværs af klyngerne. Man har både tid til fælles check-ins, hvor vi på tværs af klynger fortæller om, hvad man går og arbejder med for tiden. Dette skaber mulighed for indsigt og potentiel sparring på tværs. Derudover har de enkelte grupper også tid til at fordybe sig og arbejde videre, som de plejer. Fællesmøder afholdes hver tredje tirsdag og afsluttes gerne med en form for social hygge.

 

Klyngemøder

Klyngemøderne afholdes hver tirsdag i tidsrummet 18.30-21.30. På disse møder arbejder man i sin respektive klynge med de andre ildsjæle frem mod de deadlines som er sat. Den sidste time af mødet arbejder man uden klyngelederen, da de deltager i styregruppemødet.

 

Sociale aktiviteter

Carpark Festival har flere forskellige sociale tiltag for deres frivillige. De forskellige klynger står hver for en aften hver, hvor de byder de andre klynger på en oplevelse. Dette kan være alt fra quiz, til stjerneløb til hjemmebiograf (kun budgettet sætter grænser). Derudover afholdes der en frivilligweekend, hvor de frivillige har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, udvikle nye kompetencer og styrke fællesskabet. Sidst, men ikke mindst, afholdes der en frivilligfest for alle festivalens frivillige både ildsjæle og afviklingsfrivillige efter festivalen er blevet afholdt.

 

Afvikling

Når selve Carpark Festival løber af stablen trækker alle ildsjæle i arbejdstøjet og hjælper til på tværs af ‘det almindelige’ klyngearbejde. Der vil oftest være konkrete opgaver, der hører til de ansvarsområder ens klynge har, men derudover hjælper alle gerne til med at få sat pladsen op, klargøre forskellige områder, sidde på poster, stå i baren og rydde op, når festivalen er slut.

 

Evaluering

Evaluering er en vigtig del af Carpark Festival og foregår under forberedelserne af festivalen og efter afviklingen. Vi evaluerer på forskellige parametre af ildsjælenes oplevelse af at være frivillige på festivalen, afviklingen og planlægningen, således at vi hvert år kan blive dygtigere og bevæge os i den rigtige retning. Det er derfor også vigtigt, at ildsjælene besvarer evalueringsskemaerne, der sendes ud, så festivalen og de frivilliges udvikling løbende kan blive forbedret.

Kuløren
på den
grå beton